Діяльність

 

GOLDEN WEST съсредоточава дейността си в създаването и развитието на полски и зеленчукови култури, в тяхното семепроизводство и търговия.

Продуктите на GOLDEN WEST се предлагат в страните от Средиземноморския регион, Южна Европа, Северна Африка, Турция, Близкия Изток, страните от Балканския полуостров, и от скоро в бившите съветски републики.

 

Полски култури:

Ние развиваме селекционни програми по царевицата, с фокус върху ранните и късни хибриди, както и програми по памука и люцерната. Нашата научна дейност гарантира постояното обновяване с нови висококачествени продукти.

Селекционната програма по памука стартира в началото на 90-те години в Гърция и е насочена към района на Средиземноморието. Основните направления са:

  • получаване на висок добив;
  • качествено влакно;
  • ранозрялост;  

Голдън Уест  успява да съчетае тези три характеристики в новото поколение продукти “Golden Fiber”.Селекционната програма по царевицата стартира в САЩ в края на 90-те години. През 2005 година тази програма се пренасочва към Европа, а България става основен научно- изследователски център за създаване на нови хибриди царевица в ранната група по зрелост.

Повече от 12 000 нови хибрида се тестват всяка година в опитната ни мрежа. Общо 150 000 парцела с опити се извеждат в България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова, Украйна, Русия, Гърция, Турция. Основните селекционни направления са насочени към висок добив и устойчивост към стресови фактори. 

Селекционната програма по люцерната стартира непосредствено след тази по царевицата. Включва сортове с висок потенциал за добив и ненадминато съдържание на протеини.
GOLDEN WEST развива своето семепроизводство в целия свят и включва страни като САЩ, Австралия, Турция, Гърция, Румъния и много други.

 

Зеленчукови култури

Ние развиваве научно - изследователски програми в сътрудничество с научни институти и частни компании. Работим по проекти в изследователски програми с цел да създадем нови сортове. Подбираме най-добрите от тях, такива, които отговарят на специфичните условия и нужди на нашите пазари. 

GOLDEN WEST е изградила стабилни програми, обвързани с производството на висококачествени зеленчукови семена в много страни.

 

Нашата визия​​

Ние планираме GOLDEN WEST да разшири дейността си и да стане значима част от земеделския сектор, играейки значима роля в земеделските технологии и бизнес на местните пазари.

В Golden West осъзнаваме отговорността, която идва с разрастването ни. Всяка наша дейност се определя от високи стандарти във връзка с околната среда, социалните дейности и бизнес начинанията ни.

Отдадени сме на нашата идея да предлагаме високо качество и постоянно инвестираме в тази посока.

 

Погледнете тук нашата презентация¨

Bulgarian presentation