Main characteristics
  • Grupi 9
  • Fuqi mbirëse e shkëlqyer e farës
  • Kërcellë gjysëm të ngritur me raport të lartë gjethe për kërcell
  • Bimë me kurorë të hapur me numër të lartë të kërcellëve për bimë
  • Përmbajtja e lartë e proteinave dhe nivel i lartë të tretjes nga kafshët
  • Tolerancat ndaj insekteve dhe sëmundjeve sigurojnë bimë të shëndetshme dhe të fuqishme

Fuqia mbirëse e farës së BLUE ACE është e shkëlqyer dhe zhvillimii bimëve është i fuqishëm. Bimët janë mesatare, gjysëm të ngritura me kurora relativisht të hapura me kërcellë gjysmë të ngritur.

Kërcellët janë të imët me raport të lartë gjethe për kërcell, duke siguruar një përmbajtje të lartë të proteinave dhe rritje të shkallës së tretjes. Në të njëjtën kohë, rritja e raportit gjethe në kërcell siguron dhe një rendiment të lartë.

Bimët e BLUE ACE janë shumë rezistente ndaj afideve blue dhe rezistente ndaj afideve Spotted dhe Pea Aphid. Ato janë gjithashtu shumë rezistente ndaj Fusarium dhe Phytophthora. Të gjitha të sipërpërmendura sigurojnë se bimët e BLUE ACE do mbeten të shëndetshme dhe të fuqishme duke siguruar një rendiment të lartë gjatë vitit.

BLUE ACE karakterizohet për kërcellë të imët me gjethe të mëdha e të dendura me vlera të larta ushqyese dhe përmbajtje proteine.

Është, gjithashtu, rezistent ndaj përkuljes, me performancë të mirë në temperatura të ulëta dhe performancë të jashtëzakonshme në kushte të thata.

 

Resistances
Fusarium
R
Phytophthora
R
Anthracnose
R
Spotted aphid
HR
Blue aphid
R
HR
(Highly resistant)
R
(Resistant)
Ηλεκτρονικό έντυπο
top