Main characteristics
  • Grupi 6
  • Kërcellë shumë të hollë me raport të lartë gjethe për kërcell
  • Bimë me kurorë të hapur me numër të lartë të kërcellëve për bimë
  • Fuqi mbirëse e shkëlqyer e farës dhë tolerancë ndaj të ftohtit
  • Përmbajtja e lartë e proteinave dhe nivel i lartë të tretjes nga kafshët
  • Tolerancat ndaj insekteve dhe sëmundjeve sigurojnë bimë të shëndetshme dhe të fuqishme

ICON është nxjerrë , pas shumë vitesh në kërkim, nga popullata me materiale gjenetikë të përzgjedhura nga SH.B.A. dhe nga Australia për cilësinë e lartë dhe rendimentin e lartë.

Bimët janë mesatare, gjysëm të ngritura me kurora relativisht të hapura me kërcellë gjysmë të ngritur. Kurorat e hapura prodhojnë një numër të rritur të kërcellëve për kurorë, kur ato sigurojnë tolerancë ndaj infektimit të sëmundjeve.

Në të njëjtën kohë, numri i rritur i kërcellëve dhe raporti i lartë gjethe për kërcell, sigurojnë një rendiment të lartë të foragjerës dhe me cilësi të lartë. Fuqia e farës është e jashtëzakonshme dhe zhvillimi i bimëve është i fuqishëm.

ICON karakterizohet për kërcellë të imët me gjethe të mëdha e të dendura me vlera të larta ushqyese dhe përmbajtje proteine.

Është rezistent ndaj përkuljes, me performancë të mirë në temperatura të ulëta dhe performancë të jashtëzakonshme në kushte të thata.

Resistances
Fusarium
HR
Phytophthora
HR
Spotted aphid
HR
Blue aphid
HR
Anthracnose
R
HR
(Highly resistant)
R
(Resistant)
Ηλεκτρονικό έντυπο
top