Main characteristics
  • Bimë me kurorë të hapur me numër të lartë të kërcellëve për kurorë
  • Kërcellë gjysëm të ngritur me raport të lartë gjethesh për kërcell
  • Përmbajtja e lartë e proteinave dhe nivel i lartë të tretjes nga kafshët
  • Fuqia mbirëse e shkëlqyer e farës
  • Tolerancat ndaj insekteve dhe sëmundjeve sigurojnë bimë të shëndetshme dhe të fuqishme

NEFELI është nxjerrë nga popullata me materiale gjenetikë të përzgjedhura nga SH.B.A. dhe nga Australia duke u përqëndruar në karakteristikat si hershmëri, në cilësinë e lartë dhe në rendiment.

Fuqia e farës është e shkëlqyer dhe zhvillimi i bimëve është i fuqishëm. Bimët janë mesatare, gjysëm të ngritura me kurora relativisht të hapura me kërcellë gjysmë të ngritur.

Kurorat e hapura prodhojnë një numër të rritur të kërcellëve për kurorë, kur ato sigurojnë tolerancë ndaj infektimit të sëmundjeve. Në të njëjtën kohë, numri i rritur i kërcellëve dhe raporti i lartë gjethe për kërcell, sigurojnë një rendiment të lartë të foragjerës dhe me cilësi të lartë.

NEFELI karakterizohet për kërcellë të imët me gjethe të mëdha e të dendura me vlera të larta ushqyese dhe përmbajtje të lartë të proteinës.

Është rezistent ndaj përkuljes, me performancë të mirë në temperatura të ulëta dhe performancë të jashtëzakonshme në kushte të thata.

Resistances
Fusarium
R
Phytophthora
R
Spotted aphid
HR
Blue aphid
R
Anthracnose
R
HR
(Highly resistant)
R
(Resistant)
Ηλεκτρονικό έντυπο
top