Main characteristics
 • Ekstra yüksek tohum kalitesi - mükemmel vigorite
 • Çeşitli topraklarda geniş adaptasyon
 • Orta erkenci çeşit
 • Hızlı ilk büyüme
 • Kompakt büyüme, geç aşamalara kadar sağlıklı bitki örtüsü
 • Zengin kozalanma
 • Vertisilyuma karşı yüksek tolerans
 • İyi kalitede yüksek tiftikli çırçır katılımı
 • Koza Ağırlığı:6,0-6,6 gram
 • Orta tüylü yaprak tipi
 • Bitki Popülasyonu: 135.000-170.000 bitki/hektar

Begin irrigation before square stage > Growth regulators are recommended, starting before first square in low dosage. Plants/ row 15-18 plants/m.  

 

Fibre charasteristics
Gin Turnout
37-38%
Length
29-30 mm
Strength
29-30 gr/tex
Micronaire
3,9-4,4
Uniformity
>86%
Ηλεκτρονικό έντυπο
top