FAO: 680 Rows: 14-16
  • 130-135 ditësh
  • Gjatësia e bimës është 340-400 cm dhe kalliri formohet në lartësinë 140-160 cm
  • Kalliri ka gjatësi 26-28 cm, me 14-16 rreshta dhe koçan me ngjyrë të kuqe
  • Ngjyrë e kuqe e kokrrës, i tipit dhëmbëkali
  • Kalli të mëdhenj me mbushje deri në fund
  • Bimë me sistem rrënjor me zhvillim të fuqishëm
  • Përshtatshmëri ekselente në të gjitha tipet e tokave
  • Në kushte pa ujitje, densiteti i bimëve duhet të jetë 55000 bimë/ha.
  • Në kushte me ujitje, popullata e bimëve duhet të jetë 80.000-85.000 bimë/ha.

 
top