FAO: 360 Rows: 14-16
 • 117-121 ditësh
 • Gjatësia e bimës është 230-250 cm dhe kalliri formohet në lartësinë 115-125 cm
 • Gjatësia e kallirit është 23-24 cm dhe koçan me ngjyrë të kuqe
 • Ngjyra e kokrrës e verdhë, i tipit dhëmbëkali
 • Bimë me sistem rrënjor të fuqishëm
 • Rezistencë të lartë ndaj përkuljes
 • Karakterizohet nga një humbje shumë të shpejtë të lagështirës në kokërr
 • Hibrid me 'stay green' të mirë
 • Hibrid me lidhje të mirë të kokrrave
 • Tolerancë e shkëlqyer në kushte thatësire
 • Rezistencë ndaj sëmundjeve kryesore të misrit
 • I përshtatshëm për silazhë dhe për kokërr në zona me klimë të butë dhe me klimë të butë -pyjore dhe për silazhë në zonat me klimë pyjore
 • Në kushte pa ujitje, densiteti duhet të jetë 62.000-64.000 bimë/ha
 • Në kushte me ujitje, popullata e bimëve duhet të jetë 75.000-85.000 bimë/ha

 
top