FAO: 400 Rows: 16-18
 • 118-121 ditësh
 • Gjatësia e bimës është 270-300 cm dhe kalliri formohet në lartësinë 120-125 cm
 • Gjatësia e kallirit është 25-27 cm dhe koçan me ngjyrë të kuqe
 • Ngjyra e kokrrës portokalli, i tipit dhëmbëkali
 • Bimë me sistem rrënjor të fuqishëm
 • Rezistencë të lartë ndaj përkuljes
 • Karakterizohet nga stay green shumë të mirë
 • Hibrid me zhvillim shumë të shpejtë të bimës në fazat e para
 • Hibrid me lidhje të mirë të kokrrave
 • Tolerancë e shkëlqyer në kushte thatësire
 • Rezistencë ndaj sëmundjeve kryesore të misrit
 • Në kushte pa ujitje, densiteti i bimëve duhet të jetë 62.000-64.000 bimë/ha
 • Në kushte me ujitje, popullata e bimëve duhet të jetë 80.000-85.000 bimë/ha

 
top