FAO: 700 Rows: 18-20
 • Ditët e maturimit fisiologjik : 137-142 ditë
 • Bimë me kërcell të fuqishëm
 • Kokrrat janë të tipit dhëmbëkali, të verdhë në pjesën e sipërme të kallirit dhe të kuqërremtë në pjesën tjetër.
 • Gjethet janë të gjera
 • Kallinjtë janë cilindrik, të plotë deri në majë me shumë rreshta.
 • Kallinjtë janë të gjatë dhe me diametër të madh
 • Bimë me sistem rrënjor me zhvillim të fuqishëm dhe me stabilitet
 • Fuqi të lartë të mbirjes
 • Zhvillim fillestar shumë të shpejt
 • Rezistencë të mirë në kushte thatësie
 • Rezistencë shumë të mirë ndaj përkuljes
 • Aftësi të jashtëzakonshme për rendimend të lartë

 
top