FAO: 570 Rows: 14-16
  • 121-126 ditësh
  • Gjatësia e bimës është 280-320 cm dhe kalliri formohet në lartësinë 110-120 cm
  • Kalliri ka gjatësi 24-26 cm, me 14-16 rreshta dhe koçan me ngjyrë të kuqe
  • Ngjyrë portokalli e kokrrës, i tipit dhëmbëkali
  • Peshë specifike shumë të mirë
  • Bimë me sistem rrënjor me zhvillim të fuqishëm
  • Përshtatje e mirë në të gjitha tipet e tokës
  • Në kushte pa ujitje, densiteti i bimëve duhet të jetë 55.000 bimë/ha
  • Në kushte me ujitje, popullata e bimëve duhet të jetë 75.000-85.000 bimë/ha

 
top