FAO: 550 Rows: 16-18
 • 122-124 ditësh
 • Gjatësia e bimës është 290-340 cm dhe kalliri formohet në lartësinë 120-125 cm
 • Kalliri ka gjatësi 26-28 cm dhe koçan me ngjyrë të kuqe
 • Ngjyrë portokalli e kokrrës, i tipit dhëmbëkali
 • Bimë me sistem rrënjor me zhvillim të fuqishëm
 • Rezistencë e lartë ndaj përkuljes
 • Karakterizohet nga stay green shumë të mirë
 • Hibrid me zhvillim fillestar të bimës të shpejtë
 • Hibrid me lidhje të mirë të kokrrave
 • Tolerancë e shkëlqyer në kushte thatësire
 • Rezistencë ndaj sëmundjeve kryesore të misrit
 • I përshtatshëm për kokërr në zona me klimë të butë dhe me klimë të butë -pyjore
 • Në kushte pa ujitje, densiteti i bimëve duhet të jetë 62.000-64.000 bimë/ha
 • Në kushte me ujitje, popullata e bimëve duhet të jetë 80.000-85.000 bimë/ha

 
top