FAO: 380 Rows: 14-16
 • 117-121 ditësh
 • Gjatësia e bimës është 250-280 cm dhe kalliri formohet në lartësinë 110-120 cm
 • Gjatësia e kallirit është 24-25 cm, me 14-16 rreshta dhe koçan me ngjyrë të kuqe
 • Ngjyra e kokrrës e verdhë në portokalli, i tipit dhëmbëkali
 • Bimë me sistem rrënjor me zhvillim të fuqishëm
 • Rezistencë të lartë ndaj përkuljes
 • Karakterizohet nga një humbje të shpejtë të lagështirës në kokërr
 • Hibrid me 'stay green' të mirë
 • Hibrid me lidhje të mirë të kokrrave
 • Tolerancë e shkëlqyer në kushte thatësire
 • Rezistencë ndaj sëmundjeve kryesore të misrit
 • I përshtatshëm për kokërr në zona me klimë të butë dhe me klimë të butë -pyjore
 • Në kushte pa ujitje, densiteti i bimëve duhet të jetë 60.000-63.000 bimë/ha
 • Në kushte me ujitje, popullata e bimëve duhet të jetë 75.000-85.000 bimë/ha

 
top