FAO: 520 Rows: 16-18
 • Достига зрелост за 120 – 123 дни
 • Растенията са с височина 260 – 280 см и залагат кочана на 110 – 115 см
 • Кочанът е с дължина 25 – 27 см , с 16 реда и бяло вретено
 • Зърното е с жълт цвят, тип конски зъб
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Проявява отлична сухоустойчивост
 • Отличен начален старт на разтеж
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • Гъстотата на отглеждане трябва да е 55 000 – 60 000 растения на хектар при неполивни условия и 75 000 – 80 000 растения на хектар при поливни условия

 
top