FAO: 400 Rows: 16-18
 • Достига зрелост за 118 – 121 дни
 • Растенията са с височина 270 – 300 см и залагат кочана на 120 – 125 см
 • Кочанът е с дължина 25 – 27 см , с 16 реда и червено вретено
 • Зърното е с жълт цвят, тип конски зъб
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Проявява отлична сухоустойчивост
 • Отличен начален старт на разтеж
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • ъстотата на отглеждане трябва да е 62 000 – 64 000 растения на хектар при неполивни условия и 80 000 – 85 000 растения на хектар при поливни условия

 
top