FAO: 270 Rows: 16
 • Достига зрелост за 110 – 115 дни
 • Растенията са с височина 210 – 220 см и залагат кочана на 110 – 120 см
 • Кочанът е с дължина 22 – 23 см , с 16 реда и червено вретено
 • Зърното е с жълт цвят, тип конски зъб
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Отличава се с много бързо отделяна на влагата от зърното
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Проявява отлична сухоустойчивост
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • Гъстотата на отглеждане трябва да е 63 000 – 65 000 растения на хектар при неполивни условия и 80 000 – 90 000 растения на хектар при поливни условия

 
top