FAO: 360 Rows: 14-16
 • Достига зрелост за 117 – 121 дни
 • Растенията са с височина 230 – 250 см и залагат кочана на 115 – 125 см
 • Кочанът е с дължина 23 – 24 см , с 16 реда и червено вретено
 • Зърното е с жълт цвят, тип конски зъб
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Много добър "STAY GREEN”
 • Проявява отлична сухоустойчивост
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • Гъстотата на отглеждане трябва да е 63 000 – 65 000 растения на хектар при неполивни условия и 80 000 – 85 000 растения на хектар при поливни условия

 
top