FAO: 550 Rows: 16-28
 • Достига зрелост за 122 – 124 дни
 • Растенията са с височина 290 – 340 см и залагат кочана на 120 – 125 см
 • Кочанът е с дължина 26 – 28 см , с 16 - 18 реда и червено вретено
 • Зърното е с жълт цвят, тип конски зъб
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Проявява отлична сухоустойчивост
 • Отличен начален старт на разтеж
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • Гъстотата на отглеждане трябва да е 55 000 растения на хектар при неполивни условия и 70 000 – 80 000 растения на хектар при поливни условия

 
top