FAO: 180 Rows: 14-16
 • Достига зрелост за 80 – 90 дни
 • Растенията са с височина 180 – 200 см и залагат кочана на 70 – 90 см
 • Кочанът е с дължина 18 – 20 см , с 14 - 16 реда и червено вретено
 • Зърното е с жълт цвят, тип „флинт“
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Ранен старт на растежа и ранно развитие
 • Отличава се с много бързо отделяна на влагата от зърното
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Проявява отлична сухоустойчивост и студоустойчивост
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • Гъстотата на отглеждане трябва да е 70 000 – 80 000 растения на хектар вия и 90 000 – 100 000 растения на хектар при неполивни усло при поливни условия

 
top