FAO: 640 Rows: 14-16
 • Достига зрелост за 127 – 132 дни
 • Растенията са с височина 280 – 330 см и залагат кочана на 110 – 120 см
 • Кочанът е с дължина 24 – 26 см , с 16 реда и червено вретено
 • Зърното е с жълт цвят, тип конски зъб
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Проявява отлична сухоустойчивост
 • Отличен начален старт на разтеж
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • Гъстотата на отглеждане трябва да е 55 000 растения на хектар при неполивни условия и 75 000 – 80 000 растения на хектар при поливни условия

 
top