FAO: 380 Rows: 14-16
 • Достига зрелост за 117 – 121 дни
 • Растенията са с височина 250 – 280 см и залагат кочана на 110 – 120 см
 • Кочанът е с дължина 24 – 25 см , с 14 - 16 реда и червено вретено
 • Зърното е с жълто - оранжев цвят, тип конски зъб
 • Много добре развита коренова система
 • Проявява добра устойчивост на полягане
 • Хибридът е с много добро озърняване
 • Проявява отлична сухоустойчивост
 • Отличен начален старт на разтеж
 • Устойчив на основните болести при царевицата
 • Гъстотата на отглеждане трябва да е 60 000 – 63 000 растения на хектар при неполивни условия и 75 000 – 85 000 растения на хектар при поливни условия

 
top